Bestyrelsen

Formand

Jan Beinig
Bavnager 194
formand@ab-dyssen.dk

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Jeannette Lund
Bavnager 170

Bestyrelsesmedlem

Michael Poulsen
Bavnager 116

Suppleant

Vælges ved generalforsamling 2024